Püttmann KG - Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Distribution und Handelsvertretung in den Bereichen

Optosensorik - Barcode-Technik - Sicherheitstechnik - Laser-Messtechnik - Linearantriebstechnik

Lieferbare Artikel von TESCH - Seite  1  2  3

(Asymmetrie-Phasenfolgerelais, Ausschaltwischrelais, Blinkrelais, Drehstrom-Protec-Netcontrol, Einschaltwischrelais, Frequenz- und Stillstandswächter, Impulszähler, Meßrelais (Messrelais), Motorschutzrelais, Not-Aus-Relais (Notaus-Relais), Phasenfolgerelais, Schaltrelais, Schutztürwächter, Spannungsmeßrelais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Strommessrelais, Taktgeber, Temperaturwächter, Unterspannungsmeßrelais, Wischrelais, Zeitrelais, Zweihandrelais, Zweihand-Bedienungsrelais)


Artikel-Nr Kurzbeschreibung Langtext
05001831 E862X05 E86.260S 230VAC 1ZW, MIT POTIANSCHLUSS
05000013 E862X81 E86.2 1s 24VAC/DC 1ZW
05001840 E862X82 E86.23S 24VUC 1ZW, POTIANSCHLUS
05001841 E862X83 E86.210S 24VUC 1ZW, POTIANSCHLUSS
05001842 E862X84 E86.230S 24VUC 1ZW, POTIANSCHLUS
05001843 E862X85 E86.260S 24VUC 1ZW, POTIANSCHLUS
05001844 E862X86 E86.2100S 24VUS 1ZW, POTIANSCHLUS
05001846 E862X88 E86.210M 24VUC 1ZW, POTIANSCHLUS
05001869 E870X01 E87.0 256s 230VAC+24VUC 1ZW
05001870 E870X02 E87.0 2560s 230VAC+24VUC 1ZW
05001871 E870X11 E87.0 256S 120VAC+24VUC 1ZW UL.E87X6
05001873 E870X21 E87.0 256s 110-127VAC+42-48VUC 1ZW
05001874 E870X22 E87.0 2560s 110-127VAC+42-48VUC
05001879 E873X06 E87.3 30h 110-127VAC+42-48VUC 1ZW 7Funkt
07200091 E884X105 E88.442V 50HZ 1W, E88X3VB
05001882 E890X01F E89.0 1s 230VAC 1ZW
05001883 E890X02F E89.0 3s 230VAC 1ZW
05001884 E890X03F E89.0 10s 230VAC 1ZW
05001886 E890X04F E89.0 30s 230VAC 1ZW
05001887 E890X05F E89.0 60s 230VAC 1ZW
05001888 E890X06F E89.0 100s 230VAC 1ZW
05001889 E890X07F E89.0 300s 230VAC 1ZW
05001891 E890X08F E89.0 10m 230VAC 1ZW
05001892 E890X101F E89.0 1s 230VAC 2ZW
05001893 E890X102F E89.0 3s 230VAC 2ZW
05001894 E890X103F E89.0 10s 230VAC 2ZW
05001895 E890X104F E89.0 30s 230VAC 2ZW
05001896 E890X105F E89.0 60s 230VAC 2ZW
05001897 E890X106F E89.0 100s 230VAC 2ZW
05001898 E890X107F E89.0 300s 230VAC 2ZW
05001901 E890X1102F E89.0 3s 230VAC 2ZW E89X7VB
05001902 E890X1103F E89.010S 230VAC 2ZW, E89X7VB
05001903 E890X1104F E89.030S 230VAC 2ZW, E89X7VB
05001904 E890X1105F E89.060S 230VAC 2ZW, E89X7VB
05001905 E890X1107F E89.0300S 230VAC 2ZW, E89X7VB
05001906 E890X1108F E89.010M 230VAC 2ZW, E89X7VB
05001909 E890X1142F E89.03S 60VUC 2ZW, E89X7VB
05001912 E890X1145F E89.060S 60VUC 2ZW, E89X7VB
05001913 E890X1147F E89.0300S 60VUC 2ZW, E89X7VB
05001917 E890X1183F E89.0 10s 24VAC/DC 2ZW E89X7VB
05001918 E890X1184F E89.030S 24VUC 2ZW, E89X7VB
05001922 E890X121F E89.0 1s 110-127VAC 2ZW
05001923 E890X122F E89.0 3s 110-127VAC 2ZW
05001924 E890X123F E89.0 10s 110-127VAC 2ZW
05001930 E890X1321F E89.01S 110VUC 2ZW, E89X7VB
05001932 E890X1323F E89.010S 110VUC 2ZW, E89X7VB
05001933 E890X1324F E89.030S 110VUC 2ZW, E89X7VB
05000004 E890X142F E89.0 3s 60VUC 2ZW
05001937 E890X143F E89.010S 60VUC 2ZW
05001938 E890X144F E89.030S 60VUC 2ZW
05001939 E890X146F E89.0100S 60VUC 2ZW
05001940 E890X147F E89.0300S 60VUC 2ZW
05001941 E890X163F E89.0 10s 42-48VUC 2ZW
05001942 E890X164F E89.030S 42-48VUC 2ZW
05001944 E890X181F E89.0 1s 24VUC 2ZW
05001945 E890X182F E89.0 3s 24VUC 2ZW
05001946 E890X183F E89.0 10s 24VUC 2ZW
05001947 E890X184F E89.0 30s 24VUC 2ZW
05001954 E890X23F E89.0 10s 110-127VAC 1ZW
05001969 E890X43F E89.010S 60VUC 1ZW
05001972 E890X46F E89.0100S 60VUC 1ZW
05001983 E890X81F E89.0 1s 24VUC 1ZW
05001984 E890X82F E89.0 3s 24VUC 1ZW
05001985 E890X83F E89.0 10s 24VUC 1ZW
05001987 E890X85F E89.0 60s 24VUC 1ZW
05001991 E892X01 E89.2 1s 230VAC 1ZW
05001992 E892X02 E89.2 3s 230VAC 1ZW
05001993 E892X03 E89.2 10s 230VAC 1ZW
05001995 E892X04 E89.2 30s 230VAC 1ZW
05001996 E892X05 E89.2 60s 230VAC 1ZW
05001997 E892X06 E89.2 100s 230VAC 1ZW
05001998 E892X07 E89.2 300s 230VAC 1ZW
05001999 E892X08 E89.2 10m 230VAC 1ZW
05002000 E892X101 E89.2 1s 230VAC 2ZW
05002001 E892X102 E89.2 3s 230VAC 2ZW
05002002 E892X103 E89.2 10s 230VAC 2ZW
05002003 E892X104 E89.2 30s 230VAC 2ZW
05002004 E892X105 E89.2 60s 230VAC 2ZW
05002005 E892X106 E89.2 100s 230VAC 2ZW
05002006 E892X107 E89.2 300s 230VAC 2ZW
05002007 E892X108 E89.2 10m 230VAC 2ZW
05002008 E892X121 E89.2 1s 110-127VAC 2ZW
05002010 E892X123 E89.2 10s 110-127VAC 2ZW
05002011 E892X124 E89.2 30s 110-127VAC 2ZW
05002013 E892X127 E89.2 300s 110-127VAC 2ZW
05002015 E892X143 E89.2 10s 60VUC 2ZW
05002016 E892X144 E89.230S 60VUC 2ZW
05002021 E892X181 E89.2 1s 24VUC 2ZW
05002022 E892X182 E89.2 3s 24VUC 2ZW
05002023 E892X183 E89.2 10s 24VUC 2ZW
05002024 E892X184 E89.2 30s 24VUC 2ZW
05002025 E892X185 E89.2 60s 24VUC 2ZW
05002027 E892X187 E89.2 300s 24VUC 2ZW
05002028 E892X188 E89.2 10m 24VUC 2ZW
05002029 E892X21 E89.2 1s 110-127VAC 1ZW
05002030 E892X22 E89.2 3s 110-127VAC 1ZW
05002031 E892X23 E89.2 10s 110-127VAC 1ZW
05002032 E892X24 E89.2 30s 110-127VAC 1ZW
05002033 E892X25 E89.2 60s 110-127VAC 1ZW
05002036 E892X28 E89.2 10m 110-127VAC 1ZW
05002039 E892X43 E89.210S 60VUC 1ZW
05002040 E892X44 E89.230S 60VUC 1ZW
05002053 E892X62 E89.2 3S 42-48VUC 1ZW
05002054 E892X63 E89.2 10S 42-48VUC 1ZW
05002055 E892X64 E89.230S 42-48VUC 1ZW
05002056 E892X65 E89.260S 42-48VUC 1ZW
05002057 E892X66 E89.2100S 42-48VUC 1ZW
05002061 E892X81 E89.2 1s 24VUC 1ZW
05002062 E892X82 E89.2 3s 24VUC 1ZW
05002063 E892X83 E89.2 10s 24VUC 1ZW
05002064 E892X84 E89.2 30s 24VUC 1ZW
05002065 E892X85 E89.2 60s 24VUC 1ZW
05002066 E892X86 E89.2 100s 24VUC 1ZW
05002067 E892X87 E89.2 300s 24VUC 1ZW
05002068 E892X88 E89.2 10m 24VUC 1ZW
05002079 E894X203 E89.410S 230VAC 1ZW 1SW
05002104 E894X284 E89.4 30s 24VUC 1ZW 1SW
07200085 E904X01 E90.4 230VAC 2W Meßb:0,5-5VAC
07200025 E904X01X02 E90.4 230/50 2W Meßbe 0,5-5VAC t=3s
07200111 E904X01X08 E90.4230/50 2W MEÜBER., 0,5-5VAC ZEITB.10M
07200007 E904X02X01 E90.4 230/50 2W Meßb:2,5-25VAC t=1s
07200114 E904X04 E90.4230/50 2W MEÜBE-, REICH 25-250V AC
07200115 E904X04X01 E90.4 230/50 2W Messber.25-250VAC Zeitb
07200120 E904X05 E90.4230/50 2W MESSBER., 0,5-5VDC
07200121 E904X05X01 E90.4230/50 2W MESSBER., 0,5-5VDC ZEITB.1S
07200125 E904X06 E90.4230/50 2W MESSBER., 2,5-25VDC
07200126 E904X06X02 E90.4230/50 2W MESSBER., 2,5-25VDC ZEITB.3S
07200128 E904X07 E90.4230/50 2W MESSBER., 5-50VDC
07200130 E904X07X02 E90.4230/50 2W MESSBER., 5-50VDC ZEITBER.3S
07200132 E904X08 E90.4230/50 2W MESSBER., 25-250VDC
07200133 E904X08X01 E90.4230/50 2W MESSBER., 25-250VDC ZEITB.1S
07200134 E904X08X02 E90.4230/50 2W MESSBER., 25-250VDC ZEITB.3S
07200055 E904X08X04 E90.4 230/50 2W Meßb 0,25-250VDC 30s
07200139 E904X104X03 E90.4230/50 2W MEÜBER., 25-250VAC ZEITB10S
07200036 E904X105 E90.4 230/50 2W Meßbereich 0,5-5VDC
07200140 E904X107 E90.4230/50 2W MESS-, BEREICH 5-50VDC
07200143 E904X21 E90.4110-127/50 2W, MESSBER.0,5-5VAC
07200146 E904X24X01 E90.4110-127/50 2W MESB, 25-250VAC ZEITB.1S
07200149 E904X25 E90.4 115VAC 2W Meßb:0,5-5VDC
07200054 E904X25X03 E90.4 115VAC 2W Meßb:0,5-5VDC t=10s
07200152 E904X28 E90.4 115VAC 2W Meßb: 25-250VDC
07200154 E904X41X02 E90.460V50HZ 2W MESSBE., 0,5-5VAC ZEITBE.3S
07200155 E904X61 E90.442-48/50 2W MES-, BEREICH 0,5-5VAC
07200156 E904X63 E90.442-48/50 2W MES-, BEREICH 5-50VAC
05000005 E91.2X02X03 E91.2 3s/10s 230VAC 2ZW
05000037 E91.2X104X103 E91.2 30s/3s 230VAC 2ZW
05000006 E91.2X109X103 E91.2 60m/10s 230VAC 2ZW
05000036 E912X01X04 E91.2 1s/30s 230VAC 1ZW
05002141 E912X03X03 E91.210S/10S 230VAC 1ZW
05002144 E912X04X04 E91.230S/30S 230VAC 1ZW
05002419 E912X05X03 E91.260S/10S 230VAC 1ZW
05002145 E912X05X05 E91.260S/60S 230VAC 1ZW
05002159 E912X09X09 E91.260M/60M 230VAC 1ZW
05002161 E912X102X102 E91.23S/3S 230/50 2ZW
05002164 E912X103X103 E91.210S/10S 230VAC 2ZW
05002165 E912X104X104 E91.230S/30S 230VAC 2ZW
05002166 E912X105X105 E91.260S/60S 230VAC 2ZW
05002181 E912X182X182 E91.23S/3S 24VUC 2ZW
05002189 E912X188X189 E91.210M/60M 24VUC 2ZW
05000027 E912X21X21 E91.2 1s/1s 110VAC 1ZW
05002192 E912X24X24 E91.230S/30S 110-127VAC, 1ZW
05002193 E912X66X66 E91.2100S/100S 42-48VUC, 1ZW
05002195 E912X82X82 E91.23S/3S 24V UC 1ZW
05002196 E912X83X83 E91.210S/10S 24VUC 1ZW
07200105 E93.4X106X03 E93.4 230/50 2W Meßb 1-10AAC t=10s
07200089 E93.4X124X02 E93.4 115/50 2W Meßb 0,1-1AAC t=3s
07200003 E93.4X85X03 E93.4 24/50 2W Meßb:0,5-5AAC t=10s
07200168 E934X01 E93.4230/50 2W MESBER., 0,002-0,02A AC
07200172 E934X02 E93.4230/50 2W MESBER., 0,01-0,1A AC
07200174 E934X03X02 E93.4230/50 2W MESBER., 0,05-0,5AAC ZEIT3S
07200176 E934X04 E93.4230/50 2W MESSBER., 0,1-1AAC
07200177 E934X04X01 E93.4230/50 2W MESBER., 0,1-1AAC ZEITB.1S
07200178 E934X04X02 E93.4230/50 2W MESBER., 0,1-1AAC ZEITB. 3S
07200002 E934X04X06 E93.4 230V50 2W Meßb:. 0,1-1AAC t=100s
07200182 E934X05 E93.4230/50 2W MESSBER., 0,5-5A AC
07200183 E934X05X01 E93.4230/50 2W MESSBER., 0,5-5A AC ZEITB.1S
07200184 E934X05X02 E93.4230/50 2W MESBER., 0,5-5A AC ZEITB.3S
07200185 E934X05X03 E93.4230/50 2W MESSBER., 0,5-5AAC ZEITB.10S
07200186 E934X05X04 E93.4230VAC 2W MESSBER., 0,5-5AAC ZEITB.30S
07200187 E934X05X05 E93.4230VAC 2W MESBER., 0,5-5A AC ZEIT 60S
07200189 E934X06 E93.4 230/50 2W Messber. 1-10A AC
07200190 E934X06X01 E93.4230/50 2W MESSBER., 1-10AAC ZEITBER.1S
07200192 E934X06X03 E93.4230/50 2W MESSBER., 1-10A AC ZEITB.10S
07200193 E934X06X04 E93.4230VAC 2W MESSBER., 1-10AAC ZEITB.30S
07200196 E934X07 E93.4230VAC 2W MESBER., 2-20MA DC
07200197 E934X07X03 E93.4230/50 2W MESSBER., 2-20MADC ZEITB.10S
07200200 E934X09 E93.4 230/50 2W Meßber. 0,05...0,5ADC
07200201 E934X10 E93.4230/50 2W MESSBER., 0,1-1A DC
07200001 E934X104X04 E93.4 230VAC 2W Meßb:0,1-1AAC t=30s
07200203 E934X105 E93.4230/50 2W MESSBER., 0,5-5A AC AUSF. 2
07200077 E934X105X01 E93.4 230VAC 2ZW Meß-B 0,5-5AAC 1s
07200006 E934X105X02 E93.4 230/50 2W Meßb: 0,5-5AAC t=3s
07200063 E934X105X08 E93.4 230/50 2W Meßb 0,5-5AAC t=10m
07200207 E934X106 E93.4230/50 2W MESBER., 1-10A AC
07200004 E934X10X02 E93.4 230/50 2W Meßb:0,1-1ADC t=3s
07200212 E934X11 E93.4230/50 2W MESBER., 0,5-5A DC
07200005 E934X11X02 E93.4 230/50 2W Meßb:0,5-5ADC t:3s
07200217 E934X12 E93.4230/50 2W MESSBER., 1-10A DC
07200083 E934X125 E93.4 115VAC 2W Meßb:0,5-5AAC Invers
07200299 E934X125X03 E93.4 115/50 2W Meßb:0,5-5AAC t=10s
07200106 E934X126X03 E93.4 115/50 2W Meßb:1-10AAC t=10s
07200021 E934X12X08 E93.4 230V/50 2W Meßb:1-10ADC t=0,5-10m
07200087 E934X184X02 E93.4 24VAC 2W Meßb:0,1-1AAC t=3s
07200065 E934X25 E93.4 115VAC 2W Meßb: 0,5-5AAC
07200081 E934X26X03 E93.4 115VAC 2W Meßb:1-10AAC t=10s
07200229 E934X31 E93.4110-127/50 MESBER., 0,5-5A DC 2W
07200232 E934X45 E93.460/50 2W MESBEREI., 0,5-5AAC
07200244 E934X81 E93.424/50 2W MESBEREI., 0,002-0,02A
07200249 E934X86 E93.424/50 2W MESBEREI., 1-10A AC
07200254 E934X91 E93.424V50HZ 2W MESBER., 0,5-5ADC
07200257 E944X01 E94.4 230VAC 1W 1S Wi.Eins.Sp. Nullspsi
07200010 E944X02 E94 115VAC 1ZW 1ZS Nullspannungssicher
07200258 E944X04 E94.424VAC 1W 1S WIEDER, EINSCH.SP.NULLSP.S
07200259 E944X05 E94.424VDC 1W 1S WIEDER, EINSCH.SP.NULLSP.S
07200260 E944X101 E94.4230VAC 1W 1S MIT, WIEDERSP.
07200062 E944X102 E94 115VAC 1ZW 1ZS Wiedereischaltsperre
07200263 E944X105 E94.424VDC 1W 1S MIT, WIEDERSP.
07200264 E944X111 E94.4230VAC 1W
07200265 E944X112 E94.4 115VAC 1W Programmierbar
07200268 E944X115 E94.424VDC 1W
07200269 E944X201 E94.4230VAC 1W 1S OHNE, WIEDERSP.
07200270 E944X202 E94.4 115VAC 1W 1S Auto-Reset
07200271 E944X204 E94.424VAC 1W 1S OHNE, WIEDERSP.
07200272 E944X205 E94.424VDC 1W 1S OHNE, WIEDERSP.
05002208 E952X02 E95.2 30h 24-240VUC 1ZW 1PrW 6Ber 8Funkt
07400097 E95X05 E96 48VAC 3S 1Ö
07400099 E96X01 E96 230VAC 3S 1Ö
07400098 E96X03 E96 110VAC 3S 1Ö
07400096 E96X06 E96 42VAC 3S 1Ö
07400095 E96X07 E96 24VAC 3S 1Ö
07400094 E96X11 E96 24VDC 3S 1Ö
07400093 E96X801 E96x801 48VAC 3S 1Ö
05002210 E978X02 E97.830S 230VAC 1ZW, RUND 30,5MM
05002212 E978X03/L14-05 E97.8300S 230VAC 1ZW, DREHKNOPF L14-05
05002218 E979X01 E97.9 1s 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002219 E979X02 E97.9 3s 24VDC PNP-Ausr. 200mA Rd 22,5
05002220 E979X03 E97.9 10s 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002221 E979X04 E97.9 30s 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002222 E979X05 E97.9 60s 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002223 E979X06 E97.9 100s 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002224 E979X07 E97.9 300s 24VDC PNP-Ausg.200mA Rd 22,5
05002225 E979X08 E97.9 10m 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002226 E979X09 E97.9 60m 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd 22,5
05002227 E979X10 E97.9 300m 24VDC PNP-Ausg.200mA Rd 22,5M
05002228 E979X101 E97.9 1s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002229 E979X102 E97.9 3s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002230 E979X103 E97.9 10s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002231 E979X104 E97.9 30s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002232 E979X105 E97.9 60s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002233 E979X106 E97.9 100s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002234 E979X107 E97.9 300s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002235 E979X108 E97.9 10m 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002237 E979X109 E97.9 60m 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002238 E979X11 E97.9 10h 24VDC PNP-Ausg.200mA Rd 22,5
05002239 E979X110 E97.9 300m 24VDC PNP Ausg. 200mA IP65
05002240 E979X111 E97.9 10h 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002241 E979X121 E97.9 0,5s 24VDC PNP-Ausg. 200mA IP65
05002242 E979X201 E97.9 1s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002243 E979X202 E97.9 3s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002244 E979X203 E97.9 10s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002245 E979X204 E97.9 30s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002246 E979X205 E97.9 60s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002247 E979X206 E97.9 100s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002248 E979X207 E97.9 300s 230VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002249 E979X21 E97.9 0,5s 24VDC PNP-Ausg. 200mA Rd22,5
05002408 E979X211 E97.9 1s 115VAC/DC 1ZS Rd22,5
05002250 E979X213 E97.9 10s 110VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002251 E979X214 E97.9 30s 110VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002252 E979X215 E97.9 60s 110VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002253 E979X231 E97.9 1s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002254 E979X232 E97.9 3s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002255 E979X233 E97.9 10s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002256 E979X234 E97.9 30s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002257 E979X235 E97.9 60s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002258 E979X236 E97.9 100s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002259 E979X237 E97.9 300s 24VUC 1ZS Rd 22,5mm
05002261 E979X302 E97.93S 230VUC 1ZS IP65, RUND 22,5MM
05002263 E979X304 E979 30S 230VUC 1ZS IP65, RUND 22,5MM
05002264 E979X305 E979 60S 230VUC 1ZS IP65, RUND 22,5MM
05002266 E979X307 E97.9300S 230VUC 1ZS, IP65 RUND 22,5MM
05002267 E979X331 E97.9 1s 24VUC 1ZS IP65 Rd 22,5MM
05002268 E979X332 E97.9 3s 24VUC 1ZS IP65 Rd 22,5MM
05002269 E979X333 E97.9 10s 24VUC 1ZS IP65 Rd 22,5MM
05002270 E979X334 E97.9 30s 24VUC 1ZS IP65 Rd 22,5MM
05002273 E979X337 E97.9 300s 24VUC 1ZS IP65 Rd 22,5MM
05002275 E979X802 E97.93S 24VDC PNP-SCHL., 200MA IP65 22,5MM
05002276 E979X803 E97.910S 24VDC PNP-SCHL, 200MA IP65 22,5MM
05002277 E979X804 E97.930S 24VDC PNP-SCHL, 200MA IP65 22,5MM
05002279 E979X806 E97.9100S 24VDC PNPSCHL, 200MA IP65 22,5MM
05002282 E996X01 E99.60,01-99,99S 230VAC, 1ZW
05002283 E996X02 E99.60,1-999,9S 230VAC, 1ZW
05002284 E996X03 E99.60,01-99,99M 230VAC, 1ZW
05002285 E996X04 E99.60,1-999,9M 230VAC, 1ZW
05002286 E996X101 E99.60,01-99,99S 230VAC, 2ZW
05002287 E996X102 E99.60,1-999,9S 230VAC, 2ZW
05002288 E996X103 E99.60,01-99,99M 230VAC, 2ZW
05002289 E996X104 E99.60,1-999,9M 230VAC, 2ZW
05002291 E996X132 E99.60,1-999,9S 24VAC, 2ZW
05002292 E996X133 E99.60,01-99,99M 24VAC, 2ZW
05002293 E996X134 E99.6 0,1-999,9m 24VAC 2ZW
05002295 E996X142 E99.60,1-999,9S 24VDC, 2ZW
05002386 E996X143 E99.6 0,01-99,99m 24VDC 2ZW
05002297 E996X201 E99.60,01-99,99S 230VAC, 1ZW 1SW
05002298 E996X202 E99.60,1-999,9S 230VAC, 1ZW 1SW
05002299 E996X203 E99.60,01-99,99M 230VAC, 1ZW 1SW
05002300 E996X204 E99.60,1-999,9M 230VAC, 1ZW 1SW
05002302 E996X232 E99.60,1-999,9S 24VAC, 1ZW 1SW
05002303 E996X233 E99.60,01-99,99M 24VAC, 1ZW 1SW
05002311 E996X41 E99.699,99S 24VDC 1ZW
05002312 E996X42 E99.60,1-999,9S 24VDC, 1ZW
05002313 E996X43 E99.6O,1-99,99M 24VDC, 1ZW
05002314 E996X44 E99.6999,9M 24VDC 1ZW
05000003 E996X801 E99.6 0,10-19,90s 230VAC 2ZW
07200274 F10.4X03 F10.4 400V 3AC 5-15% 2W
07400001 F101X01 F101 230VAC 3S 1Ö
07400002 F101X02 F101 115VAC 3S 1Ö
07400003 F101X03 F101 42VAC 3S 1Ö
07400004 F101X04 F101 24VAC/DC 3S 1Ö
07400005 F101X801 F101x801 48VAC 3S 1Ö
07400007 F101X802 F101x802 230VAC 3S 1Ö
07400009 F101X803 F101x803 24VAC/DC 3S 1Ö
07400073 F101X804 F101x804 115VAC 3S 1Ö
07200275 F104X01 F10.4 115V 3AC 5-15% 2W
07200273 F104X02 F10.4 230V 3AC 5-15% 2W
07400008 F111X04 F111 24VDC 3S / 1S 1Ö
07400016 F112X01 F112x01 230VAC 4S
07400017 F112X02 F112x02 115VAC 4S
07400018 F112X03 F112x03 42VAC 4S
07400019 F112X04 F112x04 24VAC/DC 4S
07400011 F113X01 F113 230VAC 2S
07400012 F113X02 F113 115VAC 2S
07400013 F113X03 F113 42VAC 2S
07400014 F113X04 F113 24VAC/DC 2S
07500021 F115X01 F115x01 230VAC
07500022 F115X02 F115x02 115VAC
07500024 F115X04 F115x04 24VAC
07500025 F115X05 F115x05 24VDC
07400010 F116X01 F116x01 24VAC/DC 2S
07400015 F117X01 F117x01 24VAC/DC 3S 1Ö
07400020 F118X01 F118 230VAC 3 S,2 S verz,1 Ö Hilfsk.
07400021 F118X02 F118 115VAC 3 S,2 S verz,1 Ö Hilfsk.
07400022 F118X03 F118 42VAC 3 S,2 S verz,1 Ö Hilfsk.
07400023 F118X04 F118 24VAC/DC 3 S,2 S verz,1 Ö Hilfsk.
07400100 F11X01 F11 24VDC 3S 1HS 1HÖ F11X1VB D65X1MB
07400175 F121KX11 F121K 230VAC 3S 1Ö 1H-A Klärwerk
07400178 F121KX14 F121K 24VAC/DC 3S 1Ö 1H-A Klärwerk
07400064 F121SX21 F121S 230VAC 3S 1Ö 1H-A Schalt-Matte
07400065 F121SX22 F121S 115VAC 3S 1Ö 1H-A Schalt-Matte
07400067 F121SX24 F121S 24VAC/DC 3S 1Ö 1H-A Schalt-Matte
07400300 F121VX04 F121V 24VAC/DC 3S 1Ö 1Halbleiter-Ausg
07400041 F121X01 F121 230VAC 3S 1Ö 1Halbleiter-Ausgang
07400042 F121X02 F121 115VAC 3S 1Ö 1Halbleiter-Ausgang
07400043 F121X03 F121 42VAC 3S 1Ö 1Halbleiter-Ausgang
07400044 F121X04 F121 24VAC/DC 3S 1Ö 1Halbleiter-Ausgang
07400033 F122X01 F122 230VAC 6S 2Ö
07400034 F122X02 F122 115VAC 6S 2Ö
07400036 F122X04 F122 24VAC/DC 6S 2Ö
07400037 F123X01 F123 230VAC 2S 1Halbleiter-Ausgang
07400038 F123X02 F123 115VAC 2S 1Halbleiter-Ausgang
07400039 F123X03 F123 42VAC 2S 1Halbleiter-Ausgang
07400040 F123X04 F123 24VAC/DC 2S 1Halbleiter-Ausgang
07400027 F124X01 F124 230VAC/24VDC 5S 1Ö
07400028 F124X02 F124 115VAC/24VDC 5S 1Ö
07400029 F124X03 F124 48VAC/24VDC 5S 1Ö
07400030 F124X04 F124 24VAC/24VDC 5S 1Ö
07400031 F124X05 F124 24VAC/DC 5S 1Ö
07500032 F125AX201 F125A 230VAC 2S Steck
07500033 F125AX202 F125A 115VAC 2S Steck
07500034 F125AX203 F125A 24VAC 2S Steck
07500035 F125AX204 F125A 24VDC 2S Steck
07500036 F125AX205 F125A 30VDC 2S Steck
07500015 F125X101 F125 230VAC 2S Print
07500016 F125X102 F125 115VAC 2S Print
07500017 F125X103 F125 24VAC 2S Print
07500018 F125X104 F125 24VDC 2S Print
07500019 F125X105 F125 30VDC 2S Print
07400045 F126X01 F126 230VAC 2S A-Start Querschlußsicher
07400046 F126X02 F126 115VAC 2S A-Start Querschlußsicher
07400047 F126X03 F126 24VAC/DC 2S A-Start Querschlußsicher
07400048 F126X11 F126 230VAC 2S A-Start 2/1-Kanal
07400049 F126X12 F126 115VAC 2S A-Start 2/1-Kanal
07400050 F126X13 F126 24VAC/DC 2S A-Start 2/1Kanal
07400051 F126X21 F126 230VAC 2S M-Start Querschlußsicher
07400052 F126X22 F126 115VAC 2S M-Start Querschlußsicher
07400053 F126X23 F126 24VAC/DC 2S M-Start Querschlußsicher
07400054 F126X31 F126 230VAC 2S M-Start 2/1-Kanal
07400055 F126X32 F126 115VAC 2S M-Start 2/1-Kanal
07400056 F126X33 F126 24VAC/DC 2S M-Start 2/1-Kanal
07400080 F127AX201 F127A 230VAC 3S 1Ö Autostart Steck
07400081 F127AX202 F127A 115VAC 3S 1Ö Autostart Steck
07400082 F127AX203 F127A 24VAC/DC 3S 1Ö Autostart Steck
07400083 F127AX211 F127A 230VAC 3S 1Ö überw. Start Steck
07400084 F127AX212 F127A 115VAC 3S 1Ö überw. Start Steck
07400085 F127AX213 F127A 24VAC/DC 3S 1Ö überw. Start Steck
07400074 F127X101 F127 230VAC 3S 1Ö Autostart Print
07400075 F127X102 F127 115VAC 3S 1Ö Autostart Print
07400076 F127X103 F127 24VAC/DC 3S 1Ö Autostart Print
07400077 F127X111 F127 230VAC 3S 1Ö überw. Start Print
07400078 F127X112 F127 115VAC 3S 1Ö überw. Start Print
07400079 F127X113 F127 24VAC/DC 3S 1Ö überw. Start Print
07400057 F128X01 F128 24VAC/DC 3s 2S 1Ö
07400058 F128X02 F128 24VAC/DC 10s 2S 1Ö
07400059 F128X03 F128 24VAC/DC 30s 2S 1Ö
07400301 F128X04 F128 24VAC/DC 100s 2S 1Ö
07400090 F128X120 F128 24VAC/DC 2s fest 2S 1Ö
07400101 F12X01 F12 230VAC 4S 1Ö D65X1MB, F12X1VB
07400102 F12X02 F12 24VDC 4S 1Ö D65X1MB, F12X1VB
07400103 F12X03 F12 110VAC 4S 1Ö D65X1MB, F12X1VB
07400006 F12X04 F12 24VAC 4S 1Ö F12x1VB D65x1MB
07400104 F12X101 F12 230VAC 4S 1Ö F12X2VB, VERZÖG.0,5/1/2/3 S
07400105 F12X106 F12 230VAC 4S 1Ö F12X2VB, VERZÖG. 2/4/6/8S
07400106 F12X121 F12 24VDC 4S 1Ö F12X2VB, VERZÖG.0,5/1/2/3S
07400107 F12X126 F12 24VDC 4S 1Ö F12X2VB, VERZÖG. 2/4/6/8S
07400108 F12X136 F12 110VAC 4S 1Ö F12X2VB, VERZÖG.2/4/6/8S
07400086 F131AX201 F131A 230VAC 3S 2Ö 2Halbleiter-Ausg.
07400087 F131AX202 F131A 115VAC 3S 2Ö 2Halbleiter-Ausg.
07400088 F131AX203 F131A 42VAC 3S 2Ö 2Halbleiter-Ausg.
07400089 F131AX204 F131A 24VAC/DC 3S 2Ö 2Halbleiter-Ausg.
07400071 F131X104 F131x104 24VAC/DC 3S 2Ö 2Halbleiter-Ausg.
07400190 F138AX203 F138A 230VAC,2S,3S verz. 30 sec
07400191 F138AX211 F138A 115VAC,2S,3S verz. 3 sec
07400193 F138AX213 F138A 115VAC,2S,3S verz. 30 sec
07400197 F138AX231 F138A 24VAC/DC,2S,3S verz. 3 sec
07400189 F138AX232 F138A 230VAC,2S,3S verz. 10 sec
07400198 F138AX232 F138A 24VAC/DC,2S,3S verz. 10 sec
07400199 F138AX233 F138A 24VAC/DC,2S,3S verz. 30 sec
07400259 F138AX271 F138A 24VAC/DC,2S,2S/1Överz. 3 sec
07400260 F138AX272 F138A 24VAC/DC 10s 2S 1Ö verz, 2S unvz
07400261 F138AX273 F138A 24VAC/DC 30s 2S 1Ö verz, 2S unvz
07400109 F13X01 F13x01 230VUC 2S F13X1VB
07400110 F13X02 F13x02 110VUC 2S F13X1VB
07400111 F13X03 F13x03 24VUC 2S F13X1VB
07400112 F13X11 F13 230VAC 2S F13X11VB
07400113 F13X12 F13 110VAC 2S F13X11VB
07400114 F13X13 F13 24VAC 2S F13X11VB
07400115 F13X14 F13 24VDC 2S F13X11VB
07400117 F14X01 F14 230VAC 5S F14X1MB
07400118 F14X02 F14 110VAC 5S F14X1MB
07400119 F14X03 F14 24VDC 5S F14X1MB
07500011 F15X01 F15.4 230VAC 2S
07500012 F15X02 F15.4 110VAC 2S
07500013 F15X03 F15.4 24VAC 2S
07500014 F15X04 F15.4 24VDC 2S
07100110 F17X01 F17.4 400VAC Drehstrom 2W F17X1VB
07400179 F210X01 F210 24VDC 2S 1Ö 2Hl-A 2Eingänge
07400180 F211X01 F211 24VDC 2S 1Ö 2Hl-A 2Eingänge
07400181 F220X01 F220 24VDC 2Eingänge
07400182 F221X01 F221 24VDC 2Eingänge
07400186 F230X01 F230 24VDC 4S
07400183 F240X01 F240 24VDC RS232
07400184 F240X02 F240 24VDC RS485
07400185 F240X03 F240 24VDC RS232+RS485
07400187 F245X01 F245 24VDC Display dt
07400200 F245X02 F245 24VDC Display
07200276 M130X111 M130 230VAC,1W,WES,KÜ
07200277 M130X112 M130 115VAC,1W,WES,KÜ
07200278 M130X114 M130 24VAC,1W,WES,KÜ
07200279 M130X115 M130 24VAC/DC,1W,WES,KÜ
07200280 M130X311 M130 230VAC,1W,KÜ
07200281 M130X312 M130 115VAC,1W,KÜ
07200282 M130X314 M130 24VAC,1W,KÜ
07200283 M130X315 M130 24VAC/DC,1W,KÜ
07200284 M130X511 M130 230VAC,1W/1S,WES,NSS,KÜ
07200285 M130X512 M130 115VAC,1W/1S,WES,NSS,KÜ
07200287 M130X515 M130 24VAC/DC,1W/1S,WES,NSS,KÜ
07200288 M130X711 M130 230VAC,1W/1S,WES Prg,KÜ
07200289 M130X712 M130 115VAC,1W/1S,WES Prg,KÜ
07200291 M130X715 M130 24VAC/DC,1W/1S,WES Prg,KÜ
07200300 M169X01 M169 400VAC 2W 60%
07200301 M169X02 M169 230-480VAC 2W
07200107 M170X01 M170 400VAC Drehstrom 2W 4Leiter
07200292 M170X02 M170 400VAC Drehstrom 2W 3Leiter
07200297 M170X11 M170 400VAC Drehstrom 2W 4L+Phasenfolge
07200298 M170X12 M170 400VAC Drehstrom 2W 3L+Phasenfolge
07200304 M170X22 M170 400VAC 60Hz 2W 3L
07200011 M210X01 M210 230VAC 1W 0,03-5A+0,2-249V(AC/DC)
07200012 M210X02 M210 115VAC 1W 0,03-5A+0,2-249V(AC/DC)
07200013 M210X04 M210 24VAC 1W 0,03-5A+0,2-249V(AC/DC)
07200068 M210X05 M210 24VDC mWa 1W 0,03-5A +0,2-249VUC
07200064 M210X06 M210 24VDC oWa 1W 0,03-5A+0,2-249V(UC)
07200022 M210X11 M210 230VAC 1W 3-500mA+0,2-249V(AC/DC)
07200023 M210X12 M210 115VAC 1W 3-500mA+0,2-249V(AC/DC)
07200024 M210X14 M210 24VAC 1W 3-500mA+0,2-249V(AC/DC)
07200076 M210X15 M210 24VDC mWa 1W 3-500mA +0,2-249VUC
07200037 M210X16 M210 24VDC oWa 1W 3-500mA +0,2-249V PROG
07200050 M210X31 M210 230VAC 1W 0,3-50,0mA+0,2-249VUC
07200051 M210X32 M210 115VAC 1W 0,3-50,0mA+0,2-249VUC
07200052 M210X34 M210 24VAC 1W 0,3-50,0mA+0,2-249VUC
07200075 M210X35 M210 24VDC mWa 1W 0,3-50mA +0,2-249VUC
07200020 M210X36 M210 24VDC oWa 1W 0,3-50mA +0,2-249V(UC)
07200014 M220X01 M220 230VAC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 24,9s
07200015 M220X02 M220 115VAC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 24,9s
07200016 M220X04 M220 24VAC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 24,9s
07200066 M220X05 M220 24VDC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 24,9s
07200059 M220X11 M220 230VAC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 249s
07200061 M220X13 M220 24VAC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 249s
07200067 M220X15 M220 24VDC 1S 1MS 249Hz+0,2-24,9V 249s
07200017 M230X01 M230 230VAC 1S 1MS
07200018 M230X02 M230 115VAC 1S 1MS
07200019 M230X04 M230 24VAC 1S 1MS
07200035 M230X05 M230 24VDC 1S 1MS
07200029 M410X01 M410 230VAC 1W, 1S 1x15A AC/DC 50Hz
07200030 M410X02 M410 115VAC 1W, 1S 1x15A AC/DC 50Hz
07200031 M410X03 M410 24VAC 1W, 1S 1x15A AC/DC 50Hz
07200302 M410X04 M410 24VDC 1W 1S 1x15A
07200315 M410X04 M410 24VDC 1W, 1S 1x15A AC/DC 50Hz
07200294 M410X11 M410 230VAC 1W 1S 1x15A ACeff
07200032 M420X01 M420 230VAC 1W 1MK 0,2-24,9V/0-700VAC
07200033 M420X02 M420 115VAC 1W 1MK 0,2-24,9V/0-700VAC
07200034 M420X03 M420 24VAC 1W 1MK 0,2-24,9V/0-700VAC
07200038 M460X01 M460 230VAC 1W 1S 3x5AAC ü. Wdl 50Hz
07200039 M460X02 M460 115VAC 1W 1S 3x5AAC ü. Wdl 50Hz
07200040 M460X03 M460 24VAC 1W 1S 3x5AAC ü. Wdl 50Hz
07200044 M470X01 M470 230VAC 1W, 1S 500VAC mit N 50Hz
07200045 M470X02 M470 115VAC 1W, 1S 500VAC mit N 50Hz
07200046 M470X03 M470 24VAC 1W, 1S 500VAC mit N 50Hz
07200319 M470X04 M470 24VDC 1W, 1S 500VAC mit N 50Hz
07200314 M470X06 M470 400VAC 1W, 1S, ohne Hilfsspg 50Hz
07200335 M470X104 M470 24VDC 1W, 1S 500VAC mit N 60Hz
07200041 M470X11 M470 230VAC 1W, 1S 700VAC mit N 50Hz
07200042 M470X12 M470 115VAC 1W, 1S 700VAC mit N 50Hz
07200043 M470X13 M470 24VAC 1W, 1S 700VAC mit N 50Hz
07200047 M471X01 M471 230VAC 1W, 1S 500VAC + PTC
07200048 M471X02 M471 115VAC 1W, 1S 500VAC + PTC
07200049 M471X03 M471 24VAC 1W, 1S 500VAC + PTC
08200200 M610X01 M610 400VAC Wandler 5A
08200201 M610X02 M610 400VAC Wandler 1A
08200202 M610X03 M610 15kVAC Wandler 5A
08200203 M610X03 M610 15kVAC Wandler 1A
08200204 M610X05 M610 400VAC
08200205 M610X06 M610 Wandler 5A
08200208 M610X09 M610 230VAC Wandler 5A Demosoftware
08200241 M610X10 M610 120VAC Wandler 5A
08200209 M620X01 M620 Standard 400V Mess
08200222 M620X03 M620 Standard 240V Hilfsspg
08200101 ME12X01010 MINI-D 400V Shunt 0,1
08200102 ME12X01110 MINI-D 400V Shunt 0,1 20mA(1)
08200107 ME12X11010 MINI-D 230V Shunt 0,1
08200140 ME12X51012 MINI-D 600V Shunt 0,1
08200103 ME13X010100 MINI-D 96 400V Shunt 0,1
08200157 ME13X010100 MINI-D 96 400V 0R01
08200153 ME13X010102 MINI-D 96 400V 0R01 RS485
08200168 ME13X010102 MINI-D 96 400V 0R01 RS485 Stift
08200104 ME13X011100 MINI-D 96 400V Shunt 0,1 20mA(1)
08200116 ME13X011101 MINI-D 96 400V Shunt 0,1 20mA(1) RS232
08200112 ME13X012100 MINI-D 96 400V Shunt 0,1 20mA(2-9)
08200182 ME13X012100 MINI-D 96 400V 0R01 2x20mA
08200180 ME13X013100 MINI-D 96 400V R01 3x20mA (Inaktiv)
08200145 ME13X013102S01 MINI-D 96 400V 0R01 3x20mA RS485 S01N
08200171 ME13X014100 MINI-D 96 400V 0R01 4x20mA
08200174 ME13X014102S02 MINI-D 96 400V 0R05 3x20mA RS485 S02
08200155 ME13X016100 MINI-D 96 400V 0R01 6x20mA Bu-9pol
08200176 ME13X016100 MINI-D 96 400V 0R01 6x20mA
08200181 ME13X020102 MINI-D 96 400V 0R05 RS485
08200121 ME13X021100 MINI-D 96 400V Shunt 0R05 20mA(1)
08200175 ME13X021100 MINI-D 96 400V 0R05 20mA S0 IMP Gegenstecker
08200118 ME13X021100S MINI-D 96 400V Shunt 0,5 20mA(1) Sond
08200184 ME13X021100SO1 MINI-D 96 400V 0R05 20mA S0 IMP S01N
08200177 ME13X026100 MINI-D 96 400V 0R05 6x20mA
08200128 ME13X100100 MINI-D 96 230V
08200114 ME13X110100 MINI-D 96 230V Shunt 0,1
08200166 ME13X110100 MINI-D 96 230V 0R01
08200125 ME13X111102 MINI-D 96 230V Shunt 0,1 20mA(1) RS485
08200172 ME13X210100 MINI-D 96 500V 0R01
08200187 ME13X220102 MINI-D 96 500V 0R05 RS485
08200185 ME13X421100S02 MINI-D 96 400/690V 0R05 20mA S0 IMP S02N
08200161 ME13X510100 MINI-D 96 600V 0R01(inaktiv)
08200179 ME13X610100 MINI-D 96 415V 0R01
08200105 ME14X00000 Netcontrol 400V V-N01
08200144 ME14X000003 Netcontrol 400V V03
08200132 ME14X000006 Netcontrol 400V V-N06
08200142 ME14X000007 Netcontrol 400V V07
08200167 ME14X000008 Netcontrol 400V V08
08200133 ME14X000012 Netcontrol 400V V-N12
08200123 ME14X00002 Netcontrol 400V V-N02
08200111 ME14X00004 Netcontrol 400V V-N04
08200120 ME14X00005 Netcontrol 400V V-N05
08200143 ME14X001002 Netcontrol 400V V02
08200139 ME14X001007 Netcontrol 400V V-N07
08200138 ME14X001008 Netcontrol 400V V-N08
08200117 ME14X00101 Netcontrol 400V V-N01
08200124 ME14X00102 Netcontrol 400V V-N02
08200173 ME14X002007 Netcontrol 400V V07 0R05
08200178 ME14X002010 Netcontrol 400V V-N10 R05
08200129 ME14X100001 Netcontrol 230V V-N01
08200108 ME14X100002 Netcontrol 230V V-N04
08200148 ME14X100010 Netcontrol 230V V-N10
08200127 ME14X500002 Netcontrol 100V V-102
08200126 ME14X500011 Netcontrol 100V V-111
08200131 ME14X501002 Netcontrol 100V V-102
08200164 ME15X010000 Netprozess 400V 3I 3U TSW
08200135 ME15X011100 Netprozess 400V 3xU 5xI
08200141 ME15X012100 Netprozess 400V ME15 3U 13I
08200136 ME15X014200 Netprozess 400V Sh0,01 16I 2Sp
05002351 V133ATX31 V133AT 60h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002352 V133ATX32 V133AT 60h 115VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002353 V133ATX33 V133AT 60h 42VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002354 V133ATX34 V133AT 60h 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002355 V133ATX35 V133AT 60h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002346 V133AX21 V133A 60h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002347 V133AX22 V133A 60h 115VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002348 V133AX23 V133A 60h 42VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002349 V133AX24 V133A 60h 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002350 V133AX25 V133A 60h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002414 V133LX341 V133L 30h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002410 V133LX345 V133L 30h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002356 V133LX41 V133L 60h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002357 V133LX42 V133L 60h 115VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002358 V133LX43 V133L 60h 42VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002359 V133LX44 V133L 60h 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002360 V133LX45 V133L 60h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002361 V133TLX51 V133TL 60h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002362 V133TLX52 V133TL 60h 115VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002363 V133TLX53 V133TL 60h 42VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002364 V133TLX54 V133TL 60h 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002365 V133TLX55 V133TL 60h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002341 V133TX11 V133T 60h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002342 V133TX12 V133T 60h 115VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002343 V133TX13 V133T 60h 42VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002344 V133TX14 V133T 60h 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002345 V133TX15 V133T 60h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002336 V133X01 V133 60h 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002337 V133X02 V133 60h 115VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002338 V133X03 V133 60h 42VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002339 V133X04 V133 60h 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002340 V133X05 V133 60h 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002398 V133X101 V133I P-I 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002401 V133X104 V133I P-I 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002403 V133X201 V133I taktend 230VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002406 V133X204 V133I taktend 24VAC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002407 V133X205 V133I taktend 24VDC 1ZS 1ZÖ 1SS 1SÖ
05002392 V233TX11 V233T 60h 230VAC 2ZW 2SW
05002395 V233TX14 V233T 60h 24VAC 2ZW 2SW
05002396 V233TX15 V233T 60h 24VDC 2ZW 2SW
05002387 V233X01 V233 60h 230VAC 2ZW 2SW
05002388 V233X02 V233 60h 115VAC 2ZW 2SW
05002389 V233X03 V233 60h 42VAC 2ZW 2SW
05002390 V233X04 V233 60h 24VAC 2ZW 2SW
05002391 V233X05 V233 60h 24VDC 2ZW 2SWDipl.-Ing. Püttmann KG - Ingenieurbüro für Elektrotechnik - Beratung Planung Vertrieb
Altkönigstr. 4 - 61462 Königstein / Ts. - Telefon 06174 / 2972-0 Fax -29 - info@puettmann.com